S.N

ÜNVANI

ADI SOYADI

 

Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri

 

Kaymakam

Murat ÖZTÜRK

 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri

 

Milletvekilleri

 

 

3.  Mahallin En Büyük Komutaný, General ve Amiraller, Garnizon Komutaný

 

Garnizon Komutanı

 J.Kd.Bçvş Sinan GÜNEL

 

4. Belediye Başkanı

 

Belediye Başkanı

Ahmet BALCI

 

5. Cumhuriyet Başsavcısı

 

Cumhuriyet Başsavcısı

Mustafa Said AYDIN

 

6. Emniyet  Amiri

 

İlçe Emniyet  Amiri

Özhan SERİM

 

7. Hakim ve Savcýlar (Kýdem Sýrasýna Göre)

 

Cumhuriyet Savcısı

 

 

 

Hakim

Hakim

Onur ZORLUER

Haris ALTUN

 

8. İktidar Partisi İlçe Başkanı

 

Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe Bşk.

Halil AKSÜT

 

9. Anamuhalefet Partisi İlçe Başkanı

 

Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Bşk.

Zeki Şener TAŞKESEN

 

10. Mecliste Grubu Bulunan Partilerin İlçe Başkanları

 

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Bşk.

Yusuf GEMİCİ

 

11. Yüksek Okul Müdür Yardýmcýlarý

 

 

 

 

12. Bakanlar Kurulu kararlarýndaki imza sýrasýna göre bakanlýklarýn ilçe teþkilatýndaki Amir,

Baþkan ve Müdürleri

Başbakanlığa  Bağlı Kurumlar

13

İlçe Müftüsü

Ramazan GÖKMEN

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar

14

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü

Yüksel KARATAŞ

 

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna Baðlý Kurumlar

15

Tapu Müdürü

Abdullah KAPLAN

 

  Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar

16

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü

Barış TURAN

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kurumlar

 

17

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü

Ahmet ŞAHİN

 

 İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar

 

18

İlçe Yazı İşleri Müdürü

Mustafa GEMİCİ

 

19

İlçe Nüfus Müdürü

Bünyamin BOSTAN

 

20

İlçe Özel idare Müdürü

Yusuf ÖZGÜMÜŞ

 

Kültür ve Turizm Bakanlýðýna Baðlý Kurumlar

 

21

İlçe Halk Kütühanesi Memuru

Hüseyin ÖZDEMİR

 

Maliye Bakanlýðýna Baðlý Kurumlar

 

22

Ýlçe Malmüdürü

 Hüseyin ÇELİK

 

Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Kurumlar

 

23

Ýlçe Milli Eðitim Müdürü

Hacı  DÜNDAR

 

Saðlýk Bakanlýðýna Baðlý Kurumlar

 

24

İlçe Sağlık Md. Top.Sağ.Merkezi Sorumlu Tabibi

Dr.Sema KORKUSUZ

 

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna Baðlý Kurumlar

 

25

İlçe PTT Müdürü

Ramazan ERGÜN

 

 Resmi Banka Müdürleri

 

26

Ziraat Bankası Şube Müdürü

Ahmet CANKURBAN

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gurubu Bulunmayan Siyasi Partilerin İlçe Başkanları ( Alfabetik sıraya göre) 

 

 

 27

Demokratik Sol Parti Ýlçe Baþkaný

Ahmet KABAK

 

 28

Saadet Partisi Ýlçe Baþkaný

Hayati DEMÝRDÖVEN

 

29. Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri

 

Ýl Genel Meclis Üyeleri

 

30

AKP Ýl Genel Meclis Üyesi

Serdal PALA

 

31

AKP Ýl Genel Meclis Üyesi

Hanifi BOSTAN

 

Belediye Meclis Üyeleri

 

32

Belediye Meclis Üyesi

Ali SAYIN

 

33

Belediye Meclis Üyesi

H.İbrahim UZUN

 

34

Belediye Meclis Üyesi

Osman ŞAHLAN

 

35

Belediye Meclis Üyesi

Tarık SAYIN

 

36

Belediye Meclis Üyesi

Mustafa GÜLTEKİN

 

 37

Belediye Meclis Üyesi

İbrahim KARATAŞ

 

 38

Belediye Meclis Üyesi

İrfan KAYA

 

39

Belediye Meclis Üyesi

Ahmet KIZILTEPE

 

40

Belediye Meclis Üyesi

Fatih BEDEL

 

41

Belediye Meclis Üyesi

Şahap SAYIN

 

42

Belediye Meclis Üyesi

Şeyh Ummet PARMAK

 

 

                            Mesleki Kuruluşlar ( Üye Sayılarına Göre)

 

 

 43

 Ziraat Odası Başkanı    

Erdoğan VAROL

 

44 

1069 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü                                                  

Serkan EMİRZEOĞLU

 

45 

Esnaf ve Sanatkar ile Şof ve Otm.Odası Başkanı

 Mustafa SARI

 

46 

 SS Esnaf ve Sanatkarlar Krd ve Kef.Koop.Başkanı  

Ahmet BALCI

 

 Özel Banka Müdürleri

 

47

İş Bankası İlçe Şube Müdürü

Soner GÜVEREN

 

Kamu Yararına Çalışan Dernek Başkanları

 

48

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı

Zeki GEMİCİ

 

49

Türk Hava Kurumu Şube  Başkanı

Harun SEÇİM

 

 

İlçe Protokol sıralaması

 

1.    Mahallin En Büyük Mülki Ýdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)

2.    TBMM Üyeleri

3.    Mahallin En Büyük Komutanı, General ve Amiraller, Garnizon Komutanı

4.    Belediye Başkanı

5.    Cumhuriyet Başsavcısı

6.    Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı

7.    Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

8.    Üniversite Rektörleri

9.    Baro Başkanı

10.  Rektör yardýmcýlarý, fakülte dekanlarý, enstitü ve yüksek okul müdürleri

11.  Genel Müdürler

12.  Valilikçe belirlenecek sayýda, Garnizon Komutanýnca tespit edilecek silahlý kuvvetler mensuplarý

13.  Vali yardýmcýlarý, Merkez Ýlçe Kaymakamlarý, Ýl Emniyet Müdürü, Ýl Jandarma Komutaný ile MerkezÝlçe Belediye Baþkanlarý

14.  Hakimler, Savcýlar

15.  Ýktidar Partisi Ýl (Ýlçe) Baþkaný

16.  Ana Muhalefet Partisi Ýl (Ýlçe) Baþkaný

17.  Mecliste Grubu Bulunan Partilerin Ýl (Ýlçe) Baþkanlarý

18.  Dekan yardýmcýlarý, enstitü ve yüksek okul müdür yardýmcýlarý ile üniversitelerce belirlenecek diðeröðretim üyeleri

19.  Bakanlýk müfettiþleri, hesap uzmanlarý, sayýþtay denetçileri

20.  Bakanlar Kurulu kararlarýndaki imza sýrasýna göre bakanlýklarýn il teþkilatýndaki amir, baþkan vemüdürleri,

il milli eðitim müdürlüðünce belirlencek orta öðretim ve temel eðitim okul müdürleri ile öðretmenler

21.  Genel müdürlük ve bölge müfettiþleri

22.  Resmi bankalar müdürleri, KÝT ve TRT üst yönetecileri

23.  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il baþkanlarý (alfabetik sýrayagöre)

24.  Ýl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri

25.  O yerdeki mesleki kuruluþlar ve en fazla üyeye sahip basýn kuruluþunun temsilcileri

26.  Özel banka müdürleri

   27.  Kamu yararýna çalýþan dernek baþkanlarý