T.C.
DERİNKUYU İLÇESİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
Sayı     : M.50.9.DEK.0.0.0.0.2017/                                                                                                                                                                                                                    11.10.2017
Konu    :İhale İptali
 
 
 
 
 
 
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
                                                  DERİNKUYU
 
 
 
06.10.2017 Cuma günü saat 14.00 da  Birlik  İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği açık ihale usulü ile ihalesi yapılan Kuyulutatlar köyü içme suyu 200 M3 depo, terfi hattı, pompa binası ve pano odası yapımı işine ait ihale, Birlik İhale Yönetmeliğinin 39. Maddesinin 2. Bendi hükmü gereği ihale komisyonu tarafından iptal edilmiştir. İhale iptalinin Birlik İhale Yönetmeliğinin 34. Maddesi 2 bendi gereği “İhalenin yapılmaması halinde bu durum Birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir” ,
06.10.2017 Cuma  günü saat 14.00  da  yapılan Kuyulutatlar köyü içme suyu 200 M3 depo, terfi hattı, pompa binası ve pano odası yapımı işiihalesinin iptal edildiğinin  ilan edilerek ilan tutanağının Birliğimize gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                                                                                                                              Murat ÖZTÜRK
                                                                                                                                                                                                Kaymakam
                                                                                                                                                                                              Birlik Başkanı