SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

1

Vatandaşlar tarafından Kaymakamlık Makamına verilendilekçelerin ilgisine göre kurum – birim veya ilçelerine yönlendirilmesi

Dilekçe

En geç 30 Gün

2

Talep eden vatandaşlara Adli Sicil Belgesi düzenlemek

Kimlik, Dilekçe

5 dakika

3

Vatandaşların Tüketici Hakem Heyetine yaptıkları Başvuruların incelenerek karara bağlanması

Başvuru Formu, Tüketici şikayetine esas belge ve deliller.

6 Ay

4

Yurt dışında yaşayan vatandaşların yakınlarına ait bakım belgelerinin tasdiki

Bakım belgesi aslı, Nüfus Kayıt Örneği, İkametgah Belgesi

5 Dakika

5

Ülkemizda alınan resmi belgelerin yurt dışında kullanımı için gerekli olanApostil tasdiki

Tasdik edilecek belgenin aslı veya noterden tasdikli örneği, imza sirküsü

5 dakika

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                 İkinci Müracat Yeri: Kaymakamlık Makamı   
İsim              : Muharrem KARATAŞ  Halil İbrahim YEŞİLYURT
Unvan             İlçe Yazı İşleri Müdürü   Kaymakam
     0 (384) 381 3333