DERİNKUYU KAYMAKAMLIĞI
                                                      İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
                                                    HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
S.NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
01
Yurtdışı Bakım Beyannamelerinin Tasdik Edilmesi
Yurtdışı Bakım Beyannamesi
 
5 dakika
02
Yurt Dışında Kullanılacak Resmi Belgelere Tasdik Şerhi Verilmesi (Apostil)
 
Müracaat sahibinin ilgili kurum ve kuruluşlardan düzenlenmiş olarak aldığı ilgili belgeler
 
 
5 dakika
03
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalelerin Önlenmesi
 
 
1-Dilekçe
2-Taşınmaza ait tapu, kontrat vb. belgeler
 
 
 
15 gün
04
Dilekçe Hakkının Kullanılması
 
Dilekçe
 
30 gün
05
Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması
 
Dilekçe
 
15 iş günü
06
İnsan Hakları İhlaline İlişkin Başvurular
 
Dilekçe
 
30 gün
07
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
1-Dilekçe
2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya onaylı örneği
3-Ruhsat sahibinin/sorumlu müdürün kimlik bilgileri
4-Erişim sağlayıcılardan alınmış sabit IP adresi
15 gün
08
Tüketici Başvurularının Alınarak İl Tüketici Hakem Heyetine Gönderilmesi
 
1-Dilekçe
2-Fatura, fiş, sözleşme, garanti belgesi vb.
7 gün
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki  tabloda  bazı  hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                       İkinci Müracaat Yeri:                  
İsim                  : Ramazan ÇATAL                                  İsim                 : Halil İbrahim YEŞİLYURT              
Unvan               : Yazı İşleri Müdürü                               Unvan               : Kaymakam V.
Adres                : Derinkuyu Kaymakamlığı                      Adres               : Derinkuyu Kaymakamlığı
Tel                   : 0 384 381 40 66                                  Tel                   : 0384 381 33 33
Faks                 : 0 384 381 31 87                                  Faks                 : 0384 381 31 87
E-posta             : ramazan.catal@icisleri.gov.tr                E-posta             :