DERİNKUYU KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU
 
 
Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerini yerine getirmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık  ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Kaymakamlığımızca aşağıda bilgileri yer alan görevlilerden Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
 
S.NO
ADI SOYADI
UNVANI
KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
İLETİŞİM
1
Halil İbrahim YEŞİLYURT
Kaymakam V.
Başkan
0 384 381 30 05
2
Ramazan ÇATAL
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Üye
0 384 381 40 66
3
Yücel IRMAK
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye
0 384 381 30 20
 
 
İlgili Mevzuat;
 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri;
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma